Werkwijze

Taxatie door Velthuis Vastgoedtaxaties:

Op uw verzoek kunnen wij u een onafhankelijk oordeel over de waarde van uw registergoed op basis van een brede oriëntatie en een gedegen vak- en marktkennis geven. Het schriftelijke waardeoordeel is het uiteindelijke taxatierapport, waarin minimaal de hieronder vermelde zaken zijn opgenomen:

 • de naam van de opdrachtgever
 • het doel van de taxatie
 • een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde
 • de kadastrale gegevens
 • de huidige eigenaar
 • minimaal 1 foto van het getaxeerde object
 • een oordeel over de waarde en de aard van het getaxeerde
 • de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden
 • de datum waarop de taxatie is verricht
 • de naam en de gegevens van de taxateur

Wat is belangrijk bij een waardebepaling?

De volgende factoren, die omschreven worden in het taxatierapport, wegen mee bij de waardebepaling van de registergoed:

 • locatie, ligging en stand;
 • grootte, aard en ligging van het perceel en de opstal;
 • functionele indeling van de opstal;
 • constructie, bouwkundige staat, staat van onderhoud en het afwerkingsniveau van de opstal;
 • isolatie en fundering;
 • zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden;
 • mogelijke verontreiniging en de ter plaatse geldende bestemmingsplanbepalingen;
 • aanwezigheid van parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer;
 • aanwezigheid van voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatie.

Het rapport wordt minimaal in tweevoud aan de opdrachtgever uitgebracht. De opdrachtgever dient zich te realiseren dat een taxatierapport niet beoogt een bouwkundig rapport te zijn.

keurmerk1
keurmerk2
keurmerk3
keurmerk4
keurmerk5
keurmerk6
__
Back to top