WOZ Taxatie

Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Elke gemeente stelt jaarlijks de WOZ waarde van alle onroerende zaken per beschikking vast. De WOZ waarde wordt gebruikt voor de heffing van de OZB (onroerende zaakbelasting), de aanslag waterschapsbelasting, de aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting (afschrijving tot 50% van de WOZ-waarde bij eigen gebruik). Kortom een juiste vastgestelde waarde is van belang!

Marcel Velthuis is gecertificeerd WOZ taxateur die is ingeschreven in het WOZ-register van het Nederlands Register van Taxateurs. Hij houdt jaarlijks zijn kennis op peil, door het volgen van de verplichte educatie.

Taxeren, in het kader van de uitvoering Wet WOZ, is een vak apart. Onze taxateur beschikt over een ruime kennis van wetgeving en jurisprudentie. Ook kan zij alle taxatie-methodieken omzetten naar modelmatige WOZ waarderingsmethoden.

keurmerk1
keurmerk2
keurmerk3
keurmerk4
keurmerk5
keurmerk6
__
Back to top